Disclaimer

Tweewatersparking nv streeft ernaar de bezoekers van de site zo volledig en zorgvuldig mogelijk in te lichten, doch de informatie hierop is slechts bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.  Tweewatersparking nv aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige informatie verstrekt op deze site en de verstrekte informatie verleent geen rechten aan enige derden of gebruikers.

Tweewatersparking nv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor websites die gelinkt zijn aan of vermeld staan op deze site; de informatie meegedeeld op dergelijke sites behoort tot de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaars van deze sites.

Meer in het algemeen, draagt  Tweewatersparking nv  geen enkele  schade of verlies die zou kunnen optreden bij het gebruik van deze site, zoals doch niet beperkt tot schade door virussen, winstderving, etc.

Tweewatersparking nv verwerpt alle aansprakelijkheid in geval van schade die veroorzaakt zou worden door het tijdelijk of langdurig niet beschikbaar zijn van onderhavige site, en dit ongeacht de reden hiervan.