Cookie Policy

Cookie policy

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor Parking Tweewaters en wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR.

Deze cookie policy informeert u wat cookies zijn en hoe Parking Tweewaters deze cookies gebruikt op onze website. 

  1. Wie zijn wij?

Tweewatersparking NV (hierna: “Tweewatersparking”), met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 138, en ondernemingsnummer 0843.593.855 gebruikt ook cookies op haar website. 

Indien u contact wenst op te nemen hieromtrent, dan kan dit via de onderstaande contactgegevens:

  • Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op uw apparaat (zoals computer, tablet en smartphone) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.  Deze cookies laten ons toe om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van de website te registreren (bv. taalkeuze, duur van uw bezoek op de website,…).  Deze gegevens helpen ons ook om de website beter af te stemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak.  

  • Waarom gebruiken wij cookies?

Op onze website worden verschillende cookies gebruikt voor verscheidene doeleinden:

  • Functionele cookies: Deze cookies verzamelen gegevens om de gebruiksvriendelijkheid van de website en de ervaring van de bezoekers te verbeteren (zoals u herkennen wanneer u terugkeert naar de website, uw gebruikersnaam en taal- of landkeuze onthouden, en wijzigingen onthouden die u hebt doorgevoerd zoals o.m. het lettertype). 
  • Rechtsgrond voor de cookies

De functionele cookies verzamelen gegevens op basis van het gere